EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje prawo do uzyskania podstawowych i niezbędnych świadczeń medycznych podczas krótkotrwałego pobytu poza granicami Norwegii (np. w Polsce), na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym się przebywa. Aby mieć prawo do uzyskania karty, należy być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (czyli np. pracować w Norwegii) oraz być obywatelem Norwegii lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Polski) lub Szwajcarii.

Przepisy te mają także zastosowanie do członków rodziny, np. współmałżonka, dzieci poniżej 18 roku życia oraz dzieci powyżej 18 roku życia, nad którymi się sprawuje opiekę.

Uwaga: Każdy członek rodziny musi mieć własną kartę EKUZ !


EKUZ obejmuje tylko podstawowe świadczenia medyczne, takie które są niezbędne i pozwalają na kontynuowanie pobytu za granicą. Usługi te mogą być wyłącznie świadczone przez lekarzy w placówkach publicznej służby zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie daje prawa do długotrwałego, zaplanowanego leczenia poza granicami Norwegii. W takich przypadkach potrzebny jest druk E-106. Ponadto, oprócz posiadania EKUZ warto zaopatrzyć się w oddzielne ubezpieczenie na czas podróży poza granicami Norwegii.

Zamawianie EKUZ

Kartę można zamówić za pośrednictwem systemu Altinn, jeżeli się posiada kody MinID oraz stały numer personalny. Osoby, które posiadają tymczasowy numer personalny (D-nummer) powinny skontaktować się telefonicznie z Helfo, aby uzyskać kartę.

Karta jest ważna zwykle przez 3 lata, należy ją okazać w razie konieczności uzyskania usługi medycznej w czasie pobytu poza granicami Norwegii.

Czas oczekiwania na przesłanie karty wynosi około 10 dni od daty zamówienia. Może się zdarzyć sytuacja, w której dana osoba musi wyjechać z Norwegii zanim otrzyma kartę, a zaistnieje konieczność skorzystania z usługi medycznej w kraju pobytu. Nie mając karty przy sobie, można otrzymać z Helfo tzw. certyfikat zastępczy EKUZ, który jest wysyłany przez Helfo bezpośrednio do instytucji medycznej zajmującej się pacjentem. Blankiet daje takie same prawa, jak EKUZ. 


MojaNorwegia.pl