Druk E-106 / E-109

Druki E-106 i E-109 służą potwierdzeniu ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii w celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Polsce), na takich samych zasadach jak rezydenci tych krajów. Objęcie norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym może dotyczyć zarówno samej osoby pracującej w Norwegii, jak i jej członków rodziny.

Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie druków jest Helfo.

E-106

Formularz E-106 jest używany do rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę zarówno osoby tam pracującej, jak i członków jej rodziny. Formularz jest wydawany osobom, które spełniają następujące warunki:
 • praca w Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger),
 • odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift) w Norwegii,
 • stałe zamieszkanie w Polsce wraz z rodziną,
 • regularne dojazdy do rodziny w Polsce.

Na ogół osoby ubiegające się o wydanie formularza E-106 mają tymczasowy numer personalny (D-nummer). 

E-109

Formularz E-109 jest używany do rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę tylko na członków rodziny osoby pracującej w Norwegii, którzy mieszkają w Polsce. Formularz jest wydawany osobom, które spełniają następujące warunki:
 • praca w Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger),
 • odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift) w Norwegii,
 • stałe zamieszkanie w Norwegii,
 • część rodziny mieszka na stałe w Norwegii, część w Polsce.

Na ogół osoby ubiegające się o wydanie formularza E-109 posiadają stały numer personalny (fødselsnummer).
UWAGA: Helfo jest odpowiedzialne za ostateczne rozstrzygnięcie, czy zainteresowany otrzyma druk E-106 czy E-109. Większość Polaków pracujących w Norwegii otrzymuje druk E-106 w celu rozciągnięcia ubezpieczenia norweskiego na zainteresowanego i jego rodzinę w Polsce.

Procedura

Po złożeniu podania o wydanie druku E-106 lub E-109 do Helfo, urząd zajmuje się jego rozpatrzeniem. Czas oczekiwania na decyzję urzędu wynosi zwykle około 8 tygodni.
Wydany przez Helfo druk jest przesyłany do zainteresowanego w dwóch ostemplowanych egzemplarzach. Druki należy dostarczyć do swojego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zachowuje jeden egzemplarz druku dla siebie, drugi (z pięczątką NFZ) należy odesłać do Helfo. Po przeprowadzeniu tej procedury druk nabiera mocy, a osoba zainteresowana i / lub członkowie rodziny są objęci ubezpieczeniem medycznym w Polsce na tych samych zasadach, co polscy podatnicy. 

Druki E-106 / E-109 są wydawane na ogół na okres 2 lat.

Wymagana dokumentacja

Druk E-106

 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • Umowa o pracę / kontrakt lub decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych – potwierdza stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie lub fakt, że osoba ta pobiera zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger),
 • Potwierdzenie pisemne od pracodawcy o zatrudnieniu – w przypadku gdy umowa o pracę / kontrakt wystawiona jest z datą starszą niż 1 rok.

Druk E-109

 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • Umowa o pracę / kontrakt lub decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych – potwierdza stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie lub fakt, że osoba ta pobiera zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger),
 • Potwierdzenie pisemne od pracodawcy o zatrudnieniu – w przypadku gdy umowa o pracę / kontrakt wystawiona jest z datą starszą niż 1 rok.

MojaNorwegia.pl