Dokument S1 (E-106/E-109)

Dokument S1 służy potwierdzeniu ubezpieczenia zdrowotnego z Norwegii w celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Polsce), na takich samych zasadach jak rezydenci tych krajów. Objęcie norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym może dotyczyć zarówno samej osoby pracującej w Norwegii, jak i członków rodziny.

Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie druków jest Helfo.

Dokument S1

Dokument S1 używany jest do rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego z Norwegii na osobę wnioskującą i/lub członków jej rodziny. Zawnioskować o nie może osoba, która pracuje w Norwegii lub pobiera świadczenie zastępujące dochód, odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne oraz centrum jej interesu życiowego znajduje się w Polsce, np. ma w Polsce rodzinę, dom lub spędza w niej dużą część roku.

Procedura

Po złożeniu podania o wydanie dokumentu S1 do Helfo, urząd zajmuje się jego rozpatrzeniem. Czas oczekiwania na decyzję urzędu wynosi zwykle około 8 tygodni. Wydany przez Helfo dokument jest przesyłany do zainteresowanego. Druk należy dostarczyć do swojego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po przeprowadzeniu tej procedury druk nabiera mocy, a osoba zainteresowana i/lub członkowie rodziny objęci zostają ubezpieczeniem medycznym w Polsce na tych samych zasadach, co polscy podatnicy.
Dokument S1 przyznawany jest zazwyczaj na okres 2 lat lub na okres trwania zatrudnienia w Norwegii.

Wymagana dokumentacja

  • kopia dokumentu tożsamości,
  • umowa o pracę/potwierdzenie pobierania zasiłku/wypis z brreg.no o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • potwierdzenie zatrudnienia w przypadku gdy umowa jest starsza niż rok.

MojaNorwegia.pl