Słowniczek pojęć

Engangsstønad

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji (becikowe).

Folkeregisteret

Urząd ewidencji ludności w Norwegii, który przechowuje np. dane adresowe podatników. Na adresy podane w Folkeregisteret wysyłane są wszelkie dokumenty w formie papierowej (np. Selvangivelse, kody MinID, decyzje w sprawie świadczeń socjalnych).

Foreldrepenger

Norweska nazwa na zasiłek rodzicielski.

Pappapermisjon/fedrekvote

Norweskie określenia na zasiłek ojcowski.

Mammapermisjon/mødrekvote

Norweskie określenia na zasiłek macierzyński.

Svangerskapspenger

Norweskie określenie na zasiłek ciążowy. Jeśli kobieta w ciąży musi przerwać pracę, ponieważ zadania które wykonuje mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie dziecka, ma ona prawo do zmiany zakresu obowiązków lub zasiłku ciążowego.

Stawka G (Grunnbeløpet)

Stawka G jest podstawową kwotą, którą przelicza się między innymi punkty emerytalne, renty oraz emerytury w Norwegii. Na podstawie wysokości stawki G określane są również kwoty wybranych świadczeń z NAV oraz dochód minimalny wymagany do otrzymania prawa do części zasiłków. Od 1 maja 2018 stawka G na rok 2018 wynosi 99 858 NOK.

Fødselsnummer / D-nummer

11-cyfrowy norweski numer personalny (odpowiednik polskiego PESEL-u). D-nummer to tymczasowy numer personalny.

Lønns- og trekkoppgave

Roczny dokument od pracodawcy/pracodawców, czyli odpowiednik polskiego PIT-u. Lønns- og trekkoppgave określa wysokość zarobków i innych świadczeń uzyskanych od pracodawcy/pracodawców za dany rok podatkowy oraz wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii.

Lønnslipp

Odcinek miesięczny z pensji, popularnie zwany również payslipem. Dokument wystawiany co miesiąc przez pracodawcę, stwierdzający dochód za miesiąc, którego dotyczy oraz ewentualne potrącenia. Lønnslipp może być wykorzystany do udokumentowania np. okresów zatrudnienia w Norwegii w przypadku, gdy NAV ma problem z ustaleniem tych okresów.

Oppholdstillatelse

Pozwolenie na pobyt w Norwegii. Dokument ten był wydawany na czas określony, przed wprowadzeniem dokumentu rejestracji pobytu (Registreringsbevis). Obecnie nie jest wydawany.

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów wymaganych do pozytywnego rozpatrzenia podania o świadczenia rodzinne / opiekuńcze. Dokument wydawany na czas nieokreślony.
MojaNorwegia.pl