Tłumacz norwesko-polski
Co chcesz przetłumaczyć?
lub
Tło - góra
Profesjonalne tłumaczenia norwesko-polskie
... i polsko - norweskie :)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, (80 – 386) przy ul. Lęborskiej 3B (KRS: 0000546209). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, w celu świadczenia Usług doradczych związanych w szczególności z pobytem i pracą w Norwegii oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną i telefoniczną przez wyżej wskazany podmiot oraz jego partnerów. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych oraz poprawiania i uzupełniania w dowolnym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji powyższych celów.