Wiesz, jaka klasa podatkowa ci przysługuje? Podatki w Norwegii
info@multinor.no 12 lutego 2017
08:00

Wiesz, jaka klasa podatkowa ci przysługuje?

Skomentuj
Wynik rozliczenia podatkowego MN
Norweski system podatkowy składa się z dwóch klas podatkowych przyznawanych podatnikom, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Przepisy norweskie, w zależności od wysokości przyznanego odpisu, wyróżniają pierwszą klasę podatkową oraz drugą klasę podatkową. Jeżeli nie jesteś pewien, który z wymienionych statusów podatkowych Ci przysługuje, warto przeczytać dzisiejszy artykuł.
Reklama

Odpis a klasa podatkowa

O tym, do jakiej klasy podatkowej zostaniemy zakwalifikowani, przesądza wysokość tzw. personfradrag rozumianego jako kwota wolna od podatku. Inaczej mówiąc, to odpis stanowiący kwotę pomniejszającą nasz dochód netto, od którego obliczany jest podatek dochodowy. Wysokość tego rodzaju odpisu w drugiej klasie podatkowej jest wyższa (78 300 NOK) niż w pierwszej klasie podatkowej (53 150 NOK). 

Szczególnym rodzajem odpisu podatkowego jest ulga, przyznawana osobom mieszkającym w okręgu Finnmark, a także w niektórych gminach na terenie Nord-Troms (norw. Finnmarksfradraget). Kwota, stanowiąca odpis dla mieszkańców dalekiej Północy, jest jednakowa dla obu klas podatkowych i  przyznawana automatycznie w oparciu o informacje posiadane przez urząd skarbowy w Norwegii. 

Od 2013 roku wszystkie osoby samotne rozliczane są w pierwszej klasie podatkowej, dla podatników z kolei samotnie wychowujących dziecko w wieku do lat 18. został wprowadzony specjalny odpis, który zastępuje korzyści wynikające z różnicy między pierwszą a drugą klasą podatkową. Przy czym, przez osobę samotną rozumie się osobę niezamężną, rozwiedzioną, będącą w separacji lub wdowę czy wdowca.

A może II klasa podatkowa?

Szczególnym przykładem jest model, w którym jeden ze współmałżonków przebywa i pracuje Norwegii, drugi zaś mieszka w Polsce. Po spełnieniu takich warunków, jak: wspólne zameldowanie pod jednym adresem w Polsce oraz wypracowanie przez małżonka mieszkającego w Polsce dochodu nie wyższego niż 45 870 NOK (21 540 zł) za poprzedni rok podatkowy, podatnik może ubiegać się o przyznanie mu drugiej klasy podatkowej. Należy pamiętać, że aby uzyskać odpis z tytułu drugiej klasy podatkowej, związek małżeński musi być zawarty nie później niż w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który ubiegamy się o odpis z tego tytułu.  Ponadto, małżonkowie musieli być zameldowani pod jednym adresem przez cały dany rok podatkowy, nie tylko przez jego część. 

Odpis uzyskiwany w oparciu o drugą klasę podatkową spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania dochodu, od której z kolei wyliczany jest procentowy wymiar podatku.
Wynik rozliczenia podatkowego, str. 1
Wynik rozliczenia podatkowego, str. 1
MN
str. 2
str. 2
MN

Sytuacje wyjątkowe

Współmałżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, otrzymają drugą klasę podatkową, w przypadku zaś osób pozostających w związku małżeńskim, których dochody zostały opodatkowane osobno, Urząd Podatkowy podejmie decyzję o przyznaniu pierwszej klasy podatkowej. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy tylko jeden ze współmałżonków na stałe mieszka w Norwegii, a drugi w Polsce. Wówczas urząd posiada niepełne informacje na temat ich statusu, a należąca się podatnikowi druga klasa podatkowa nie zostaje przyznana. 

Wyjątkowy przypadek stanowi również podatnik, któremu w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, zmarł współmałżonek – w takiej sytuacji ma prawo do pierwszej lub drugiej klasy podatkowej. Przy czym, śmierć współmałżonka musi nastąpić w roku, za który mamy zamiar rozliczyć się z podatku. Osoby rozliczające się z podatku w Norwegii mogą uzyskać dodatkową korzyść z tytułu niskiego dochodu osiągniętego przez współmałżonka. Jeżeli więc znajdujesz się w grupie podatników spełniających powyższe wymagania, zadbaj o dokumentację pozwalającą na przyznanie odpisu z tytułu drugiej klasy podatkowej.
Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
MojaNorwegia.pl