Podatki w Norwegii

Rozliczenie podatkowe – sprawdź, jakie dokumenty przygotować

info@multinor.no

15 marca 2017 08:00

Udostępnij
na Facebooku
Rozliczenie podatkowe – sprawdź, jakie dokumenty przygotować

Jakie dokumenty będą potrzebne? MN

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Zastanawiasz się, jakich dokumentów potrzebujesz, żeby się rozliczyć? Co zrobić, żeby uzyskać dodatkowe ulgi? Ten artykuł ułatwi ci przygotowanie potrzebnej dokumentacji.
To, jakie dokumenty okażą się niezbędne w przypadku twojego rozliczenia, zależy od przysługujących ci ulg podatkowych. Są jednak takie dokumenty, które musi posiadać każdy podatnik.
Oblicz jaki otrzymasz zwrot podatku w Norwegii
  • Zestawienie dochodów od pracodawcyto dokument wydawany przez pracodawcę. Znajdują się na nim informacje o uzyskanym dochodzie, czasie zatrudnienia, a także o wysokości zaliczki potrąconej na norweski podatek dochodowy. Uwaga! Jeżeli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w roku 2016, do rozliczenia potrzebne będą zestawienia od każdego z nich. Nie dostałeś zestawienia? Skontaktuj się z pracodawcą. Na wystawienie dokumentu miał czas do 28.02.2016.
  • Kody PIN – kody te są niezbędne, by zalogować się w systemie Altinn. Możesz wybrać logowanie metodą kodów altinn, kodów miniID lub poprzez bankID.
  • Selvangivelse/Skattemelding – to wstępne zeznanie podatkowe sporządzane przez norweski urząd podatkowy. Na ten dokument należy jednak poczekać do 4 kwietnia – właśnie wtedy urząd udostępni je podatnikom na portalu Altinn i/lub wyśle pocztą.
  • Årsoppgave – ci, którzy pobierali świadczenia z NAV, dostaną roczne zestawienie również z tego urzędu. Dokument ten, podobnie jak zestawienia od pracodawców, jest konieczny do rozliczenia podatkowego, ponieważ zawiera informacje o ewentualnych potrąceniach na podatek dochodowy.
Pozostałe dokumenty uzależnione są od statusu, w którym się rozliczasz. Poniżej przedstawiamy dokumenty wymagane w przypadku poszczególnych statusów.

Pendler do rodziny

Status ten przysługuje osobom, które pracują w Norwegii, ale kilka razy (minimum 3 razy) w roku podróżują do rodziny w Polsce. Status ten pozwala także na odliczenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Norwegii. Warunkiem koniecznym do uzyskania odpisu jest to, że podatnik przynajmniej częściowo ponosił te koszty. Więcej informacji na temat statusu pendler znajdziesz tutaj.

Osoba rozliczająca się w tym statusie musi udokumentować, że posiada rodzinę w Polsce, a także, że mają wspólne zameldowanie. Wymagane są więc: akt małżeństwa/akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wydane w roku 2017. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być przetłumaczone na język norweski lub angielski. 

Jak prawidłowo udokumentować podróże? Musisz wiedzieć, że norweski urząd podatkowy nie uznaje faktur jako dokumentu potwierdzającego podróż. Prawidłowy dokument to karta pokładowa/potwierdzenia rezerwacji. Na dokumencie muszą znajdować się daty, trasa oraz dane podróżującego. Podróżowałeś promem? Przygotuj również potwierdzenia opłat za przejazd płatnymi drogami – możliwe, że będziesz mógł odpisać także te koszty. 

W kwestii zakwaterowania wymagana dokumentacja uzależniona jest od tego, czy podatnik sam opłacał czynsz, czy pracodawca potrącał odpowiednie kwoty z wynagrodzenia. Jeżeli sam wynajmowałeś mieszkanie lub pokój, urząd musi otrzymać aktualną umowę najmu wraz z potwierdzeniami przelewów za czynsz. W drugim przypadku wymagane będą tzw. lønnslippy, czyli odcinki z pensji. To na nich znajdują się informacje na temat potrąceń na poczet zakwaterowania.

Jeżeli podatnik płacił osobno za prąd, musi przedstawić potwierdzenia przelewów.

Druga klasa podatkowa

Druga klasa to odpis przysługujący podatnikowi, którego współmałżonek/współmałżonka nie osiągnął w roku 2016 dochodu wyższego niż 21 540 zł. Do uzyskania tego odpisu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu, aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o dochodach współmałżonka – dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język norweski lub angielski.
Pendler Druga klasa podatkowa Ulga 10% Odpis rodzicielski
Zestawienie dochodów od pracodawcy/ z NAV
Kody PIN / bankID
Skattemelding
Akt małżeństwa
Akt urodzenia dziecka
Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
Zaświadczenie o dochodach małżonka

Ulga 10%

Odpis ten przeznaczony jest dla osób, które pracują w Norwegii krócej niż 2 lata oraz same ponoszą koszty utrzymania i zakwaterowania w Norwegii, ale nie spełniają wymogów statusu pendler. Do rozliczenia w tym statusie potrzebne są tylko podstawowe dokumenty. Ulgę 10% możemy połączyć z drugą klasą podatkową.

Odpis rodzicielski

W ramach tego odpisu możemy odliczyć koszty ponoszone za przedszkole, świetlicę czy np. SFO, o ile dziecko ma poniżej 12 lat. Jeżeli chcesz odpisać wyżej wymienione koszty, musisz przedstawić akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie od właściciela placówki o poniesionych opłatach. Zaświadczenie musi zawierać dane podatnika – jeżeli zaświadczenie zostanie wystawione na dane małżonka, nie zostanie uznane.

Odsetki kredytu

Istnieje możliwość odliczenia zapłaconych w 2016 roku odsetek, ale dotyczy to tylko kredytu hipotecznego. Do tego odpisu konieczne jest przetłumaczone na język angielski lub norweski zaświadczenie z banku o zapłaconych w roku 2016 odsetkach. Podobnie jak w przypadku odpisu rodzicielskiego, na zaświadczeniu muszą znajdować się dane osoby, której dotyczy rozliczenie.  

Jesteś marynarzem?

Do twojego rozliczenia potrzebne będą podstawowe dokumenty:

– roczne zestawienie dochodów za rok 2016,
– kody PIN
– skan książeczki marynarskiej
– dokumentacja potwierdzająca daty zamustrowania oraz wymustrowania marynarza w ciągu roku podatkowego.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor. 
Reklama
Gość
Wyślij


Reklama
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
MojaNorwegia.pl