Podatki w Norwegii

Jak rozszyfrować wynik rozliczenia podatkowego

info@multinor.no

19 lipca 2015 08:37

Udostępnij
na Facebooku
Jak rozszyfrować wynik rozliczenia podatkowego


Dostałeś już wynik rozliczenia podatkowego, ale nie wiesz co zawiera? Sprawdź, gdzie zamieszczono Twoje odpisy.


Dostałem wynik rozliczenia. Nie znam norweskiego i nie mam pojęcia, czy teraz muszę coś zapłacić, czy też dostanę jakiś zwrot
. Skąd mogę wiedzieć, jakie przyznano mi odpisy?


Wielu Polaków, którzy otrzymali w czerwcu wynik rozliczenia podatkowego (norw. skatteoppgjør) za 2014 rok, nie jest w stanie poprawnie odczytać tego dokumentu. Z wykorzystaniem przykładu pomożemy Wam zrozumieć wynik rozliczenia z norweskiego urzędu skarbowego (norw. Skatteetaten).

Poniższy obraz przedstawia pierwszą stronę wyniku rozliczenia podatkowego. Już na początku dokumentu widnieją kluczowe informacje.

Rozliczenie podatkowe

Pozycja

Objaśnienie

Data wystawienia

Warto zwrócić uwagę na dzień wystawienia skatteoppgjør. W sytuacji, w której urząd popełnił błąd i nie uznał przysługujących Ci ulg lub nie zamieściłeś ich w zeznaniu podatkowym, możesz złożyć korektę w ciągu 6 tygodni od daty widocznej na dokumencie. Jeśli będziesz chciał wysłać korektę w późniejszym terminie, będziesz musiał uargumentować opóźnienie.

Klasa podatkowa

W zależności od klasy podatkowej zmienia się stawka opodatkowania dochodu. Wielu Polakom pracującym w Norwegii przysługuje korzystna druga klasa podatkowa. W rozliczeniu za 2014 rok z tego typu rozliczenia skorzystać mógł każdy podatnik, którego współmałżonek nie osiągnął określonego dochodu, lub jego wysokość była niższa niż 43 664 NOK brutto (około 21 832 PLN), a do zawarcia związku małżeńskiego doszło najpóźniej w październiku 2013 roku.

Ilość miesięcy pobytu w Norwegii

Od tej wartości zależy wysokość standardowego odpisu, należącemu się każdemu podatnikowi, zwanego w języku norweskim minstefradrag. Zmiana tej wartości, o choćby jeden miesiąc, może mieć duże znaczenie dla wysokości wyniku rozliczenia.

Wpłacona zaliczka na podatek

Jest to suma wszystkich potrąceń z miesięcznego wynagrodzenia na poczet podatku. W języku norweskim nazywana jest „forskuddstrekk", „skattetrekk" lub „betalt skatt" i widnieje również na podsumowaniu rocznym jaki otrzymujesz od pracodawcy, czyli Lønns- og trekkoppgave.

Wynik rozliczenia podatkowego

Tutaj widnieje wysokość zwrotu lub dopłaty podatku. Jeśli na Twoim wyniku rozliczenia w tym miejscu widnieje określenie „Å betale", została naliczona dopłata, którą musisz uiścić. W przypadku sformułowania „Til gode", możesz spodziewać się zwrotu w wysokości podanej w tej linijce. Na podanym przykładzie podatnik będzie musiał zapłacić 8 117 NOK, ponieważ urząd popełnił błąd i uznał niewłaściwą liczbę miesięcy pobytu w Norwegii (2 miesiące, zamiast 12 miesięcy), co miało duży wpływ na wynik.

 

Na trzeciej stronie wyniku rozliczenia znajduje się dokument zwany Utskrift av likningen. Wyszczególniane są w nim dochody podatnika, jego majątek i długi oraz przyznane odpisy.

Rozliczenie podatkowe


Poniżej opiszemy szczegółowo część zatytułowaną „Fradrag", w której wymienione są odpisy podatkowe, przyznane podatnikowi na przedstawionym przykładzie. Zwróć uwagę na to, że w kolumnie z kwotami po lewej stronie znajdują się informacje zamieszczone w złożonym zeznaniu podatkowym, zaś po stronie prawej - kwoty zatwierdzone przez Skatteetaten.

Pozycja

Objaśnienie

3.2.1.
Minstefradrag av egen inntekt


Minstefradrag to standardowy odpis, o którym wspomnieliśmy wyżej. Jego wysokość zależy od ilości miesięcy pobytu w Norwegii. W naszym przykładzie podatnik w swoim zeznaniu podatkowym wnioskował o odpis za 12 miesięcy pobytu w Norwegii (wynoszący w 2014 roku 84 150 NOK). Jednak urząd uznał, że podatnik przebywał w kraju fiordów 2 miesiące i za taki czas został przyznany minstefradrag. Osoba rozliczająca się rzeczywiście przebywała i pracowała w Norwegii cały 2014 rok, może więc złożyć korektę podatkową i odzyskać należne pieniądze. Taką korektę wystarczyłoby udokumentować odcinkami z pensji, otrzymywanymi w każdym miesiącu pracy lub załączając Lønns- og trekkoppgave.

3.2.7.
Merkostnader til kost og losji


W tej pozycji widnieją odliczone od podatku koszty wyżywienia oraz zakwaterowania w Norwegii. Z takiego odpisu możesz skorzystać, jeśli przysługuje Ci status pendler. W ramach tego odpisu odliczyć możesz własne wydatki na jedzenie podczas pobytu w Norwegii (według stawek ryczałtowych), czynsz za wynajmowane mieszkanie oraz rachunki za prąd.
UWAGA! Jeśli pracodawca opłacał wyżej wymienione wydatki, nie możesz ich odliczyć od podatku.

3.2.8.
Netto reisekostnader


Tutaj wymienione są odpisane koszty podróży, poniesione w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Do tych wydatków zaliczają się koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy w Norwegii, koszty podróży do Polski oraz wydatki na bramki autostradowe. Zaznaczamy, że koszty podróży do Polski odliczyć można tylko w ramach statusu pendler. Osoby rozliczające się standardowo lub w ramach drugiej klasy podatkowej, mogą odpisać od podatku koszty dojazdu do pracy.
UWAGA! Jeśli pracodawca pokrywał koszty Twoich podróży do Polski, nie możesz ich odliczyć od podatku.

3.3.1.
Renter av gjeld


Odpis za odsetki od kredytu. Każdy norweski podatnik, który zaciągnął kredyt, może wnioskować o odliczenie od podatku w Norwegii zapłaconych odsetek kredytowych. Masz możliwość skorzystania z tego odpisu nawet jeśli kredyt zaciągnięty został w Polsce. Jeśli mieszkasz na stałe w Norwegii, musisz mieć majątek w tym kraju i Norwegia musi być uznana jako centrum Twojego interesu życiowego. W przypadku tymczasowego pobytu w Norwegii, możesz odliczyć odsetki od kredytu z Polski, jeśli dochód osiągnięty w Norwegii stanowi 90% Twojego ogólnego dochodu z danego roku.

3.3.13.
Sum fradrag


Tutaj znajduje się suma wszystkich odpisów, przyznanych przez urząd skarbowy.


Mamy nadzieję, że teraz odczytanie wyniku rozliczenia będzie sprawiało Ci znacznie mniej trudności. Jeśli urząd skarbowy popełnił błąd i nie uznał odpisów, które Ci przysługują, pamiętaj o złożeniu korekty podatkowej. Masz do tego pełne prawo.
zdjęcie: fotolia - royalty free

Reklama
Gość
Wyślij


Reklama
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
MojaNorwegia.pl