Co zrobić, żeby zwiększyć swój zwrot podatku? Podatki w Norwegii
info@multinor.no 24 marca 2019
08:00

Co zrobić, żeby zwiększyć swój zwrot podatku?

Skomentuj
korony fotolia.pl/royalty free
Podatnicy w Norwegii mogą rozliczyć się z podatku, korzystając z wielu ulg i odpisów, co często skutkuje wysokimi zwrotami. W tym artykule postaramy się przybliżyć pokrótce najbardziej popularne statusy oraz odpisy mogące zainteresować Polaków tam pracujących.
Reklama

Status pendler do rodziny (familiependler)

Status pendler jest najbardziej pożądanym statusem wśród Polaków pracujących w Norwegii ze względu na dużą liczbę odpisów, które można uwzględnić, co w ostateczności przyczynia się do wysokich zwrotów podatku. Aby móc rozliczać się jako pendler i uwzględnić w swoim rozliczeniu odpisy za mieszkanie, wyżywienie oraz podróże, należy spełnić poniższe wymogi:

– udokumentować podróże do Polski (w przypadku pendlera do rodziny są to co najmniej 3 podróże w ciągu roku podatkowego),
– udokumentować wspólne zameldowanie z rodziną w Polsce przez cały rok podatkowy,
– udokumentować koszty poniesione na mieszkanie w Norwegii.

Rozliczenie w statusie pendler umożliwia odliczenie wielu kosztów, m.in. opłat za czynsz, prąd w Norwegii czy odpisu podróży pomiędzy Norwegią a Polską, podróży między miejscem zamieszkania w Norwegii a pracą, a także odpisu dziennej stawki diety w przypadku osób mieszkających bez dostępu do kuchni, w hotelu lub kierowców samochodów ciężarowych.

Warto wiedzieć, że można uzyskać odpis tylko za koszty poniesione samodzielnie. Jeżeli pracodawca opłacał ci mieszkanie lub podróże, to nie będziesz mógł wnioskować o odpis z tego tytułu.

Ulga 10% (Standardfradrag 10%)

Z reguły przysługuje osobom pracującym w Norwegii od niedawna (w praktyce przez pierwszy i drugi rok pobytu), natomiast do momentu uzyskania rezydencji podatkowej może nam przysługiwać przez wiele lat. Wyjątkiem od tej reguły są marynarze i pracownicy off-shore, bowiem mają prawo do tej zniżki co roku, niezależnie od tego, jak długo przebywają już w Norwegii.

Rezydencję podatkową uzyskuje się automatycznie w przypadku pobytu w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub dłużej niż 270 dni w ciągu trzech lat.

Często korzystają z niej też osoby, którym nie udało się zebrać wszystkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia w statusie pendler. Rozliczenie w statusie ulga 10% nie wymaga przedłożenia żadnej dodatkowej dokumentacji.

Zastosowanie ulgi 10% w rozliczeniu podatkowym obniża podstawę do opodatkowania o 10% z dochodu rocznego brutto. Jest najbardziej korzystne, gdy pracodawca nie opłacał podatnikowi kosztów związanych z mieszkaniem, wyżywieniem lub podróżami.

Odpis rodzicielski (Foreldrefradrag)

To możliwość, którą Skatteetaten daje rodzicom dzieci do 12 roku życia. Pozwala na odliczenie kosztów, takich jak np.: świetlica, opiekunka do dziecka (dagmamma), prywatne przedszkole czy SFO (zorganizowane zajęcia pozalekcyjne). Dokumentami uprawniającymi do tego odpisu będą np. zaświadczenie o płatności za przedszkole – z danymi płatnika, danymi dziecka i zapłaconą kwotą za rok 2018. Maksymalna kwota odpisu, którą można odliczyć wynosi 25 000 NOK za pierwsze dziecko i 15 000 za każde kolejne.

Odsetki od kredytu hipotecznego (Gjeldsrenter)

Jeśli wzięliśmy kredyt w Norwegii, odpis zazwyczaj zostanie uwzględniony automatycznie na skattemeldingu na podstawie rocznego zestawienia od banku (årsoppgave fra banken). Zawsze warto jednak to sprawdzić, aby uniknąć ewentualnych błędów i konieczności korekty w przyszłości. 

Jeśli natomiast kredyt został wzięty w Polsce (Litwie lub innym kraju EOG), można odliczyć zapłacone odsetki od tego kredytu, w przypadku gdy:
– posiadasz rezydencję podatkową w Norwegii

lub

– nie posiadasz rezydencji podatkowej w Norwegii, ale twoje dochody uzyskane w kraju fiordów stanowiły minimum 90% całkowitych dochodów w ciągu 2018 roku.

Aby uwzględnić odsetki od kredytu, należy przedłożyć zaświadczenie z banku o sumie opłaconych odsetek w 2018 roku.

Finnmarkfradrag

To odpis dla podatników, którzy w 2018 roku przebywali na północy Norwegii (pojęcie to zawiera w sobie wszystkie gminy Finnmarku i niektóre gminy Nord-Troms). Wynosi maksymalnie 15 500 NOK i jest przyznawany na skattemeldingu automatycznie, na podstawie miejsca zamieszkania.

Odpis dla marynarzy (Særskilt fradrag for sjøfolk)

To specjalny odpis dla marynarzy, którzy w ciągu roku podatkowego przebywali na statku przez minimum 130 dni. Wartość tego odpisu wynosi 30% rocznego dochodu brutto, ale nie więcej niż 80 000 NOK. Często jest naliczany na skattemeldingu automatycznie. 

Ponadto marynarzom mogą przysługiwać także inne ulgi, takie jak wspomniana już wcześniej ulga 10%, małe wydatki dla marynarzy (småutgifter) czy premie emerytalne (pensjonspremie).

Składki na związki zawodowe (Fagforeningskontingent)

Widnieją na zestawieniu rocznym od pracodawcy oraz są naliczane automatycznie i od razu widnieją na naszym wstępnym zeznaniu podatkowym.

Składki na fundusz emerytalny (Pensjonspremie)

Odpis ten także widnieje na rocznym zestawieniu od pracodawcy i zazwyczaj naliczany jest automatycznie.  

Pamiętaj, lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Już teraz sprawdź, jakie odpisy ci przysługują, aby móc rozpocząć kompletowanie niezbędnych dokumentów.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Multinor.
Zdjęcie frontowe: fotolia.pl/royalty free
Reklama
Osoby mające pytania na temat podatku w Norwegii zapraszamy do kontaktu

Bezpłatna konsultacja MultiNOR:
pn-pt: 8:00-18:00
Zwrot podatku
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych
Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. [pełna treść]
MojaNorwegia.pl