Mploy Malerservice AS søker etter erfarne malere

Buskerud  |   21-06-2018 15:13   |  Numer ogłoszenia: 44841
Mploy Malerservice AS søker etter erfarne malere
  • Stanowisko:Malarz
  • Branża:Budownictwo
Mploy Malerservice AS søker etter erfarne malere for arbeid i Norge, som forstår og kan gjøre seg forstått muntlig, på norsk eller engelsk.

Det stilles krav til å inneha følgene kunnskap:
- Må beherske norsk / minimum engelsk språk
- Ha norsk fødselsnummer og adresse i Norge
- Inneha erfaring med sprøyte-maling
- Ha erfaring med sparkling av gips plater
- Besitte kjennskap med TapeTech er en fordel
- Fagbrev eller yrkeserfaring innen maleryrket?
- Ha førekort kl. B

Vi forventer at våre ansatte kan jobbe som en selvstendig enhet, men også som en del av et
team. Det kreves at dere kan utøve yrket, og inneha en yrkesstolthet ovenfor deres utførte
arbeid. Dere kan også ta imot både små og store utfordringer på strak arm. Effektivitet og
ansvar er egenskaper som også blir høyt verdsatt, sammen med å kunne jobbe hensiktsmessig
under gitte tidsrammer og overholde gitte tidsfrister.

Arbeidsoppgaver og arbeidssted:
Arbeidsstedet vil for det meste være i Drammen og omegn. Vi driver for det meste med nye
byggeprosjekter og rehabilitering av eldre bygg.

Arbeidsavtale:
Da deler av året kan variere i forhold til mengde prosjekter, kan arbeidsmengden variere og
avta noe i enkelte perioder.
Vi jobber derfor innen korttidskontrakter, som kan variere fra noen uker, til måneder opp til
år, avhengig av behovet utfra antall prosjektet. Og for tiden er behovet stort.
En kortfattet søknad inkludert en CV på engelsk eller norsk sendes direkte til norsk
arbeidsgiver på: e-post:trond@mployms.noMploy Malerservice AS is looking for experienced painters for work located in Norway,
who can speak and understand the Norwegian or English language.

Certain professional knowledge is required:
- Must master Norwegian / minimum English language
- Have Norwegian birth number and an address in Norway
- Have experience with pro paint sprayer machines
- Have experience with sparkling on drywall
- An advantage to have familiar knowledge how to operate “TapeTech”
- Obtain a Certificate of apprenticeship or professional experience within the painter
profession?
- Have a driver license for car

We expect our employees to work as an independent unit, but also as part of a team. It is
required that you can exercise the profession and possess a professional pride regarding your
own work. You can receive both small and big challenges without any hesitation. Efficiency
and responsibility are possessions that are highly appreciated, along with being able to work
properly during given timeframes and complying with certain deadlines.

Responsibilities:
The workplace will mostly be in the city of Drammen and its surrounding. We mostly work
with new construction projects and rehabilitation of older buildings.

Contract of employment:
As parts of the year may vary according to the amount of projects, the amount of work may
vary and decrease somewhat in certain periods.
Therefore, we work on short-term contracts, which may vary from a few weeks, months, up to
a year, depending on the need based on the amount of projects. And at the moment the need is
plentiful.
Application including a CV written in English or Norwegian is sent directly as an e-mail to
the following address Norwegian employer at: trond@mployms.no

Mvh Mploy Malerservice AS
  • Miejsce pracy:
    Drammen og omegn

Podobne ogłoszenia z kategorii


Bliżej nas