Dostarczanie gazet, chleba i paczek

Cała Norwegia  |   15-10-2021 09:57   |  Numer ogłoszenia: 99232
Dostarczanie gazet, chleba i paczek
 • Stanowisko:Zaopatrzeniowiec
 • Branża:Obsługa klienta

Czy jesteś zainteresowany zarobieniem dodatkowych pieniędzy pracując dla dużej i szanowanej firmy? Czy chciałbyś mieć więcej swobody w ciągu dnia, aby poświęcić się swoim hobby? Jeśli tak, to praca dla Ciebie! Jako pracownik Schibsted Distribusjon przyczynisz się do tworzenia magicznych doznań dla naszych klientów o poranku dostarczając gazety, paczki z sieci Helthjem oraz śniadania z Morgenlevering. Towar dostarczany jest na wycieraczkę naszych klientów w Oslo, Bærum, Asker i Follo przed wschodem słońca.

Kto może złożyć apilikację?

Poszukujemy kandydatów, którzy lubią samodzielną pracę, a jednocześnie są oddani i zmotywowani do tworzenia wspaniałych doświadczeń i cudownych poranków dla naszych klientów. Jako pracownik Schibsted Distribusjon powinnieneś być  chętny do zarabiania dobrych pieniędzy, które można łączyć m.in. z dzienną pracą lub studiami. Kandydaci na to  stanowisko powinni być zmotywowani do pracy w nocy, być w dobrej kondycji fizycznej i mieć możliwość pracy w zorganizowany sposób. Poszukujemy przede wszystkim kandydatów posiadających samochód osobowy, ale przyjmiemy również zgłoszenia na spacery z wózkami w centrum Oslo. Godziny pracy to zwykle od 01:00 do 06:00 od poniedziałku do soboty, ale istnieje również możliwość pracy tylko w niedziele.

Dlaczego powinieneś złożyć aplikację?
 •     Z wypłatą zbiorową uzyskasz lepszą pensję za pracę w nocy niż za pracę w dzień – otrzymasz również dodatek za korzystanie z własnego samochodu
 •     Oferujemy elastyczne godziny pracy – możesz wybrać ile tras chcesz przejechać w nocy i tym samym ile zarobisz!
 •     Dostaniesz więcej wolnego czasu i będziesz miał czas na wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności w ciągu dnia.
 •     Będziesz miał dobre ćwiczenie podczas zarabiania pieniędzy.
 •     Możesz dodać do swojego CV jedną z największych i najbardziej znanych i cenionych firm w Norwegii.
 •     Możesz wrócić do domu z dobrym samopoczuciem po tym, jak pożegnałeś się z kilkoma setkami klientów – to wspaniałe uczucie wiedzieć, że tak wiele osób docenia Twoją pracę!

Prześlij swoją aplikację, a my skontaktujemy się z Tobą, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dostosować pracę do Twoich potrzeb! Wszystkie wnioski będą oceniane na bieżąco.

Z poważaniem firma dystrybucyjna przyszłości,
Schibsted Distribusjon Øst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you interested in making some extra money working for a large and respected company? Would you like more freedom in your daytime to spend on your hobbies? If yes, this is the job for you! As an employee at Schibsted Distribusjon you will contribute to creating magical experiences for our customers in the morning by delivering newspapers, packages from the Helthjem network, and breakfasts from Morgenlevering. The goods are delivered on the doormat of our customers in Oslo, Bærum, Asker and Follo before sunrise.

Who can apply?

We are looking for applicants who enjoy working independently while at the same time are dedicated and motivated to create great experiences and lovely mornings for our customers. As an employee at Schibsted Distribusjon you are eager to earn good money that can be combined with f.ex. a day job or studies. Applicants for the position should be motivated to work at night, be in good physical shape and be able to work in a structured manner. We are primarily searching for applicants that own a personal car, but we will also accept applications for walking with trolleys in the city centre of Oslo. Working hours are normally between 01am and 06am every Monday-Saturday, but it is also possible to work only Sundays.

Why should you apply?

 •     With collective payment you get better pay working at night compared to working in the daytime – you will also get an allowance for using your own car
 •     We can offer flexible working hours – you can choose how many routes to do in a night and by that choose how much you earn!
 •     You get more freetime and will have time to do all your planned activities in the daytime.
 •     You will get good exercise while making money.
 •     You can add one of Norway’s largest and most well-known and respected companies on your CV.
 •     You can return home with a good feeling after having given several hundred customers a good morning – it feels great to know that so many people appreciate your job!

Send in your application, and we will contact you to find out how we best can adapt the job to fit your needs! All applications will be assessed on an ongoing basis.
Best regards the distribution company of the future,
Schibsted Distribusjon Øst

 • Miejsce pracy:
  Oslo, Bærum, Asker and Follo

Zobacz więcej zdjęć

Wyślij swoją aplikację za pomocą poniższego formularza


Aplikuj teraz
Administratorem Twoich danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS: 0000709320, NIP: 957-09-36-720. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Przesyłając dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się powyższym dokumentem i akceptujesz go w całości.
 • Odsłon: 1369

Podobne ogłoszenia z kategorii


Facebook Messenger YouTube Instagram