Niezbędnik przedsiębiorcy – przydatne certyfikaty i autoryzacje

Certyfikaty i autoryzacje znacznie pomagają w weryfikacji jakości ofert na norweskim rynku produktów i usług. Firmy, zarówno norweskie, jak i zagraniczne, które posiadają takie dokumenty są w stanie udowodnić wysoką jakość swoich usług.

Czym są certyfikaty i autoryzacje?

Certyfikaty pozwalają pracodawcy udowodnić wysoką jakość jego produktów i pokazać, że pracuje zgodnie ze standardami obowiązującymi w Norwegii. Są różne rodzaje certyfikatów produktów: jakościowe, materiałowe czy parametrów technicznych. W wielu przypadkach, norweskie certyfikaty znacznie różnią się od tych stosowanych w Unii Europejskiej.

Autoryzacje pomagają potwierdzić, że firma przestrzega procedur zarządzania, pilnuje jakości produkcji i oferowanych usług. Autoryzacja jest również potwierdzeniem audytu przedstawionych projektów referencyjnych.

Przykładowe certyfikaty

SINTEF (sintef.no), niezależna organizacja naukowa, jest odpowiedzialna między innymi za wydawanie certyfikacji technicznej i procesu produkcji w Norwegii. SINTEF przyznaje przedsiębiorcy certyfikat na podstawie audytu fabryki producenta. Weryfikują tam system zarządzania jakością produkcji, proces reklamacji czy BHP. Certyfikaty SINTEFU są przydatne dla przedsiębiorców, którzy zajmują się branżą budowlaną.

Certyfikaty elektryczne wydaje DSB (dsb.no) – norweski Urząd Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Tego typu dokumenty są niezbędne dla każdego, kto pracuje w branży elektrycznej. DSB przyznaje certyfikat po tym jak uzna, że oceniana osoba posiada kwalifikacje do wykonywania prac elektrycznych w odpowiednich zakresach. Pracodawca w tej branży musi pamiętać, że niezbędne jest uznanie kwalifikacji minimum jednej osoby z tzw. nadzoru technicznego.

DSB wydaje również certyfikaty dla osób, które zajmują się niebezpiecznymi substancjami np. wybuchowymi., czy transportują takie substancje.

Przykładowe autoryzacje

Centralna autoryzacja (Sentral godkjenning) wydawana jest przez Urząd ds. jakości budowy (Direktoratet for byggkvalitet). Taka autoryzacja oznacza, że przedsiębiorstwo ponosi pełną odpowiedzialność za procesy budowlane w wymienionych obszarach.
Aby ją otrzymać, zainteresowany musi dostarczyć do urzędu dokumenty przygotowane wg. specjalnego kwestionariusza. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język norweski. Centralna autoryzacja jest wydawana po około 4 tygodniach od dostarczenia wymaganych dokumentów.
Od 1 stycznia 2016 roku Norwegia dostosowała prawo do przepisów unijnych i zniosła obowiązek uzyskania gminnego zezwolenia na budowę (Lokal godkjenning). Jednak gmina ma nadal prawo do wstrzymania prac w firmach, których uczciwość lub kwalifikacje budzą wątpliwości lub do przyznania niższej klasy trudności wykonywanej inwestycji.

Autoryzacja dla firm sprzątających (Godkjenning for renholdsvirksomheter), czyli autoryzacja dla firm sprzątających, jest wydawana przez norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Jest niezbędna dla każdego, kto chce legalnie otworzyć firmę sprzątającą – po przyznaniu autoryzacji trafiają na listą legalnie działających firm sprzątających, która jest do ogólnego wglądu na stronie Inspekcji. Po otrzymaniu autoryzacji, pracodawca musi wystąpić o identyfikatory (id-kort) dla swoich pracowników. Cały proces zajmuje kilka tygodni, w zależności od liczby podań złożonych w danej chwili. Właściciel firmy sprzątającej jest zobowiązany co roku do końca stycznia do zgłoszenia formularza, w którym znajdują się najaktualniejsze informacje o firmie.

Autoryzacja dla firm transportowych - Jeśli przedsiębiorca z zagranicy chce świadczyć w Norwegii usługi transportowe lub przewozowe za opłatą, to musi posiadać autoryzację dla firm transportowych (Transportløyve). Podanie o przyznanie tego typu dokumentu można składać na specjalnej stronie, transportloyve.no.

Firmy, które posiadają certyfikaty i autoryzacje są postrzegane w Norwegii bardziej pozytywnie i mają większe zaufanie klientów niż firmy, które nie mają tego typu dokumentów.

(ostatnia aktualizacja: 20.01.2017)

Przydatne linki