Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa AS (Aksjeselskap) – norweski odpowiednik polskiej spółki z o.o

Spółka kapitałowa jest prowadzona przez jedną lub więcej osób. Jej odpowiednikiem w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma AS posiada osobowość prawną. Główną różnicą między firmą jednoosobową, a spółką kapitałową jest wymóg posiadania kapitału założycielskiego – potencjalny przedsiębiorca musi mieć minimum 30 tys. koron, aby założyć spółkę AS. Kapitał ten może zostać użyty do pokrycia wydatków związanych z założeniem i rozpoczęciem działalności spółki, potwierdzenie o jego wysokości jest wydawane przez instytucje finansowe takie jak bank.

Korzyści
W przeciwieństwie do firmy jednoosobowej, właściciel spółki kapitałowej może być zatrudniony we własnej firmie, dzięki czemu przysługują mu te same prawa co pracownikom. Taki pracodawca ma prawo do wielu przywilejów wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych, np. do zasiłku chorobowego.

Spółki kapitałowe cieszą się dużą popularnością i zaufaniem na norweskim rynku. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie firmy ponosi zarząd spółki, a nie jedna osoba prywatna. Sytuacja finansowa i prawna spółek AS jest przejrzysta.

Taka spółka jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą założyć działalność z ograniczoną odpowiedzialnością, lub spodziewają się dużych inwestycji.
Nie zapomnij!
Założenie spółki kapitałowej wiąże się z kosztami – jest to droższa procedura niż założenie firmy jednoosobowej. Jest to również bardziej skomplikowany proces, procedury wymagają większej liczby niezbędnych formalności.

Spółki kapitałowe są ściśle kontrolowane, obowiązują je określone przez prawo (Aksjeloven) wymogi raportowania, prowadzenia księgowości i rachunkowości. Jeśli obroty spółki wynoszą więcej niż 5 mln koron, firma musi posiadać biegłego rewidenta.

(ostatnia aktualizacja 17.01.2017)
Przydatne linki