Zmiany w norweskim prawie pracy

28.06.2015.
Zmiany w norweskim prawie pracy

Przypominamy, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w norweskim prawie pracy uchwalone przez parlament (Storting) w kwietniu tego roku.


Zmiany wprowadzają bardziej elastyczne przepisy dotyczące czasu pracy i pracy w niedziele oraz zatrudnienia na czas określony (midlertidig ansettelse). Te ostatnie wywołały szczególne kontrowersje po lewej stronie sceny politycznej. Bliższa analiza przepisów pokazuje, że rewolucji raczej nie będzie.


Przedstawiamy najistotniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorstw, które nie są związane umową związkową.

Zmiany dotyczące obliczania średniego czasu pracy:


W przypadku indywidualnej umowy między pracodawcą a pracownikiem maksymalny wymiar dziennego czasu pracy zwiększy się z 9 do 10 godzin. Pojedynczy tydzień pracy przy indywidualnej umowie może maksymalnie wynieść 50 godzin, pod warunkiem, że średni czas pracy wyniesie jednak 48 godzin w ciągu 7 dni. Rozwiązanie stosowane jest przy 8-tygodniowym okresie obliczeniowym. Nie można zawrzeć umowy na obliczanie średniego czasu pracy z pracownikiem zatrudnionym na czas określony na ogólnych zasadach.

Praca w niedziele


W przypadku umowy o obliczaniu średniego czasu pracy w niedziele i dni świąteczne, odpoczynek musi przypadać w niedziele lub dzień świąteczny przynajmniej co 4 tydzień.

Zatrudnienie na czas określony


Podstawowym sposobem zatrudnienia pozostaje umowa „na stałe". Otwiera się jednak możliwość zatrudnienia na czas określony przez 12 miesięcy. Nie stawia się żadnych szczególnych warunków, jakie należy spełnić by zatrudnić  pracownika na czas określony. Nie można zawrzeć kolejnej umowy na czas określony po wygaśnięciu poprzedniej, nawet z innym pracownikiem przez 12 miesięcy. Liczba pracowników zatrudnionych na czas określony może wynosić jedynie do 15 procent w przedsiębiorstwie, ale zawsze można zatrudnić przynajmniej jednego pracownika.

Limity wieku


Limit wieku zakończenia ochrony przed zwolnieniem ze stanowiska podnosi się z 70 do 72 lat. Otwiera się ograniczoną możliwość odstępowania od reguł i ustalenia niższego limitu wieku ze względu na zdrowie lub bezpieczeństwo. 

Wewnętrzny limit wieku w firmie nie może być niższy niż 70 lat. Granica taka może być ustalona, jeśli poinformowano pracowników o wprowadzeniu danego limitu wieku. Prawo pracodawcy i pracownika do zadowalającego planu emerytalnego pozostaje niezmienne.

Niższe limity wieku muszą być uzasadnione oraz dostosowane proporcjonalnie do warunków.

Postojowe - permittering


Jeśli firma nie ma zleceń i musi wysłać pracowników na przymusowe postojowe, pracodawca jest od 1 lipca 2015 r. zobowiązany do wypłacania świadczenia przez pierwsze 10  dni. Okres postojowego zostaje wydłużony z 26 do 30 tygodni.

Pozew zbiorowy


Znosi się możliwość wystąpienia przez związki zawodowe z pozwem zbiorowym przy wynajmie pracowników. 

Kary


Wymiar kar ustalony w Kodeksie Pracy podnosi się do roku więzienia oraz 3 lat więzienia w przypadku rażących przewinień. Współudział karany jest w ten sam sposób.

Praktyczne znaczenie dla pracowników mają zmiany dotyczące wymiaru czasu pracy i pracy w niedziele. Zatrudnienie na czas określony jest obwarowane tyloma obostrzeniami, iż mało prawdopodobne wydaje się masowe korzystanie z takiej formy umowy o pracę w przedsiębiorstwach prywatnych.


Źródła: Strotinget.no, Regjeringen.no, Arbeidstilsynet.no

zdjęcie: fotolia - royalty free

Gość
Wyślij
Zmieniony ( 19.12.2017. )
 

Przydatne linki