Wykorzystanie samochodu firmowego i prywatnego ujęte w rocznym raporcie płacowym

18.01.2016.
Wykorzystanie samochodu firmowego i prywatnego ujęte w rocznym raporcie płacowym
Jeśli właściciel lub pracownik używa samochodu firmowego, który jest własnością firmy lub jest wypożyczany przez firmę, jego użytkowanie uznawane jest za dochód i pracownik musi zapłacić od takiej korzyści podatek.
31 stycznia to termin zgłoszenia opodatkowanego użycia samochodu firmowego do celów prywatnych w raporcie płacowym za dochód za rok 2015. Brak lub błędne zgłoszenie użytkowania samochodu służbowego do innych celów może zakończyć się nałożeniem dodatkowego podatku w wysokości 60 proc. do dotychczasowej kwoty podatku. Może zostać również nałożona kara na pracodawcę w wysokości 60 proc. kosztów pracodawcy (arbeidsgiveravgift) doliczanych do poniesionych już wcześniej kosztów.

Pełne opodatkowanie

Jeśli samochód firmowy używany jest do celów prywatnych, takich jak przejazd do sklepu, przedszkola, szkoły itp. podlega pełnemu opodatkowaniu. W takim przypadku część ceny rocznikowej samochodu doliczana jest do dochodu osoby użytkującej samochód i opodatkowana według normalnie obowiązujących zasad.

Od 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące użytkowania auta firmowego. Gdy przepisy wejdą w życie, wymogiem będzie posiadanie elektronicznej ewidencji przebiegu pojazdu (elektronisk kjørebok). Różnica między sumą przejechanych kilometrów, a udokumentowanych w związku z użytkowaniem samochodu w firmie będzie uznana za użytkowanie prywatne.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Przepisy podatkowe nie zobowiązują osób prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców oraz pracowników do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Władze podatkowe również nie mogą nakazać prowadzenia takiej ewidencji, ale właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu będzie zazwyczaj istotnym dokumentem potwierdzającym zakres przejazdów służbowych. Może mieć to znaczenie również w przypadku pytań dotyczących odliczeń kosztów używania samochodu do celów służbowych. W razie kontroli lub wątpliwości Urzędu Skarbowego (Skatteetaten) obowiązek dostarczenia dokumentacji spoczywa na użytkowniku samochodu.

Jak wspomniano powyżej, od 2016 roku wchodzi w życie nowy przepis dotyczący aut firmowych (samochód dostawczy i lekkie auta ciężarowe, samochody firmowe). Mówi on, że pracodawca może wybrać jedną z metod wyceny:

1) Wycena w oparciu o obniżoną cenę katalogową; 

2) Wycena na podstawie liczby kilometrów przejechanych prywatnie (nowy przepis od 2016 roku).

Jeśli użyjemy drugiej metody, podatek naliczony będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, wg stawki 3,40 NOK za kilometr. Wymagane w tym przypadku jest korzystanie z elektronicznego rejestratora (elektronisk kjørebok). Różnica między sumą przejechanych kilometrów, a udokumentowanymi przejazdami służbowymi będzie uznana za użytkowanie prywatne.

Ewidencja przebiegu pojazdu winna wykazywać na bieżąco, tj. codziennie, fakt użytkowania samochodu do celów służbowych.

Całkowita suma kilometrów musi być odczytywana z licznika przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli więcej niż 1 osoba korzysta z danego samochodu, wskazane jest, min. w związku z oceną opodatkowania użytkowania samochodu przez poszczególnych pracowników, ewidencjonowanie kto kierował pojazdem na danej trasie przejazdu.

Użytkowanie auta prywatnego w firmie - Bilgodtgjørelse

Od 2016 roku stawka zmienia się z 4,10 NOK na 3,80 NOK. Oznacza to, że jeśli ktoś ma wyszczególnione w w umowie o pracę, że otrzymuje 4,10 NOK za kilometr za użytkowanie swojego prywatnego samochodu, należy odprowadzić podatek od 0,30 NOK. Można tego uniknąć poprzez zmianę umowy i ustalenie nowej stawki na 3,80 NOK za kilometr.
Gość
Wyślij
Zmieniony ( 31.10.2017. )
 

Przydatne linki