Przepisy dotyczące czasu pracy w Norwegii - co powinieneś wiedzieć?

04.01.2016.
Przepisy dotyczące czasu pracy w Norwegii - co powinieneś wiedzieć?
Pisaliśmy o przerwach w pracy, dziś więcej o czasie pracy w Norwegii.
Zazwyczaj tygodniowy czas pracy obejmuje 37,5 płatnych godzin pracy oraz dwie i pół godziny niepłatnych przerw (jeśli pracodawca zapewnia pomieszczenie do spożycia posiłku). Czasem zachodzi potrzeba pracy w nadgodzinach lub wykorzystania uśrednionego (równoważnego) czasu pracy. Długość i harmonogram dziennego i tygodniowego czasu pracy powinny zawsze być umieszczone w umowie o pracę.

Zwykły czas pracy

Normalny czas pracy zawarty w Kodeksie Pracy (Arbeidsmiljøloven) wynosi:
 • 9 godzin na dobę
 • 40 godzin na tydzień
W przypadku pracy odbywającej się w systemie zmianowym, w nocy lub w niedziele, za normalny wymiar czasu pracy przyjmuje się 38 godzin (praca w dni powszednie) lub 36 godzin (praca wykonywana przez wszystkie dni tygodnia) w ciągu 7 dni.

System równoważnego czasu pracy

Przy pewnych założeniach można pracować więcej niż zakłada granica normalnego czasu pracy. Oznacza to „odebranie” (avspasering) wypracowanych godzin w późniejszym terminie. Granicę 48 godzin można rozliczać jako średnią rozłożoną na okres 8 tygodni. To znaczy, że w niektórych tygodniach dozwolona będzie praca w wymiarze ponad 48 godzin, w zamian za odpowiednie skrócenie czasu pracy w pozostałych tygodniach. Taki system można wprowadzić na trzy sposoby:
 • na mocy indywidualnej umowy z pracownikiem
 • na mocy umowy zbiorowej (związkowej) między pracodawcą a grupą pracowników
 • na mocy zezwolenia z Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet)

Umowa między pracownikiem a pracodawcą

Harmonogram czasu pracy może przez okres roku obejmować pracę przez:
 • 10 godzin na dobę
 • 48 godzin na 7 dni
Czas pracy 48 godzin może być uśredniony przez okres ośmiu tygodni nie może jednak przekraczać średnio 50 godzin w tygodniu. Umowy takiej nie można podpisać z pracownikami zatrudnionymi na czas określony (midlertidig ansatte).

Umowa zbiorowa

Na mocy umowy zawartej między pracodawcą a zakładowymi mężami zaufania w zakładzie pracy, który objęty jest umową zbiorową, harmonogram czasu pracy może być rozłożony tak, że przez okres jednego roku można pracować:
 • 12,5 godzin na dobę
 • 54 godziny na tydzień
Średnia czasu przepracowanego w okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć ustawowych granic normalnego czasu pracy. Wydłużony czas pracy może być stosowany przez okres nieprzekraczający ośmiu tygodni.

Zezwolenie z Inspekcji Pracy

Harmonogram czasu pracy może na okres do 26 tygodni być rozłożony tak, że można pracować:
 • 13 godzin na dobę
 • 48 godzin na tydzień, albo średnio 48 godzin przez okres 8 tygodni
Średnia czasu przepracowanego w okresie rozliczeniowym nie może jednak przekraczać ustawowych granic normalnego czasu pracy. Przy rozpatrywaniu podania o zezwolenie na wydłużony czas pracy Inspekcja bierze pod uwagę uwarunkowania psychofizyczne pracy, ocenę ryzyka, a także obciążenia jakie niesie ze sobą wykonywana praca.

Praca w nadgodzinach

Nadgodziny w Norwegii są płatne i wynoszą co najmniej 40 proc. umówionej godzinowej stawki podstawowej. Praca w nadliczbowym czasie nie powinna być normą i może być stosowana w wyjątkowych okolicznościach. Ustawowo normalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, tak więc nadgodziny liczy się powyżej tej granicy, chyba że umowa zbiorowa lub umowa o pracę stanowią inaczej.


Źródło: Arbeidstilsynet.no
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


Dominik Bednarski

04-01-2016 15:01

a co jezeli mam umowe w której mam stawke miesięczną , a w umowie mam zapis od 180 - 200h na miesiąc , czy taka umowa jest legalna ?
i co jezeli w miesiącu przepracowałem 254h ?

Zmieniony ( 31.10.2017. )
 

Przydatne linki