Norweska Inspekcja Pracy wprowadza nowe regulacje dotyczące pracy na wysokości

11.01.2016.
Norweska Inspekcja Pracy wprowadza nowe regulacje dotyczące pracy na wysokości
1 stycznia 2016 weszły w życie nowe przepisy odnoszące się do pracy na wysokości. Największe zmiany dotyczą nowych wymogów szkolenia monterów rusztowań.
Praca na wysokości ma zawsze odbywać się w sposób bezpieczny. Ustawodawca przedstawia ostrzejsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i przeszkolenia w celu zapobiegania wypadkom.

Najgroźniejsze wypadki

Upadki są najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym w branży budowlanej i stanowią 30 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych. Norweska Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) wyraża oczywiście zaniepokojenie statystyką. Podkreśla się również, że pracownicy nie zawsze są świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą praca na wysokości. Dlatego też odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. W jego gestii leży też wprowadzenie środków i sprzętu ograniczających możliwość wystąpienia wypadku.

Najistotniejsze zmiany

  • Pracownicy montujący rusztowania powyżej dwóch metrów mają obowiązek przejścia przeszkolenia. We wcześniejszych przepisach mowa była o pięciu metrach. Szkolenie ma przygotować pracownika do oceny stanu technicznego rusztowania i do podejmowania decyzji o ewentualnej konserwacji.
  • Pracownicy korzystający z rusztowań mają być przeszkoleni z użytkowania konkretnego rusztowania.
  • Osoba wykwalifikowana, znająca konkretne rusztowanie wypracowuje instrukcję montażu, wykorzystania i demontażu. Może to być instrukcja standardowa dostarczana przez producenta, ale powinna być w razie potrzeby uaktualniana i uzupełniania. Zapoznanie się z instrukcją ma być elementem szkolenia użytkowników rusztowania.
  • Kotwienia powinny być sprawdzane z obciążeniem większym o 20 proc. od planowanego użycia. Przepisy stanowią, że kotwienie musi wytrzymać obciążenie co najmniej 80 kilogramów.
  • Dostęp do dachu powinien być bezpieczny w przypadku, kiedy najwyższa platforma rusztowania będzie wykorzystywana do pracy na gzymsach i dachu.
  • Niezależnie od wysokości, przylegające drabiny mają być zabezpieczone przed użyciem. Do tej pory wymagano zabezpieczenia drabin powyżej pięciu metrów.
  • Wszystkie rusztowania muszą być oznakowane.
  • Kontrolę rusztowań musi przeprowadzać kompetentna i wykwalifikowana osoba.

Konieczność ponownego szkolenia

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Według Inspekcji Pracy to pracodawcy muszą sami rozważyć, czy istnieje potrzeba doszkolenia pracowników w zakresie nowego ustawodawstwa. Natomiast należy na pewno przeszkolić pracowników, którzy kursów na temat pracy na wysokościach nie przeszli.

Źródło: Arbeidstilsynet.no
Gość
Wyślij
Zmieniony ( 31.10.2017. )
 

Przydatne linki