Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii cz. III

27.07.2015.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii cz. III

Jednym z elementów procesu adaptacji firmy do wymogów rynku norweskiego jest  system bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Do tej pory opisaliśmy role i obowiązki pracodawcy i przedstawiciela załogi ds. BHP (verneombud) w przedsiębiorstwie. Dziś przedstawiamy więcej informacji na temat kontroli wewnętrznej i systematycznej pracy z HMS.


Internkontroll - Kontrola wewnętrzna


Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) § 3-1 obejmuje wymóg systematycznej pracy z HMS (Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Dodatkowe przepisy znajdują się w Rozporządzeniu o kontroli wewnętrznej (tzw. internkontrollforskriften). Istnieje znacznie więcej przepisów i rozporządzeń dotyczących poszczególnych rodzajów działalności, do których należy się odnieść. Osoby prowadzące przedsiębiorstwo zobowiązane są do przestrzegania aktualnych przpisów BHP we współpracy z pracownikami i ich przedstawicielami. System kontroli wewnętrznej pozwala zapewnić najwyższą jakość przedsiębiorstwu.

Ocena ryzyka i systematyczna praca


Każde przedsiębiorstwo powinno dokonać oceny ryzyka. Firmy małe nie muszą wypracowywać bardzo rozwiniętych procedur. Należy jednak zawsze jak najstaranniej przewidzieć zagrożenia związane z danym stanowiskiem, przeprowadzić działania zapobiegawcze i ograniczające ryzyko, systematycznie wykrywać oraz usuwać błędy i odchylenia. Każdy pracownik powinien mieć świadomość kto jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i jaka jest ścieżka ich zgłaszania. W przypadku zarejestrowania odchyleń należy ustalić w jakim terminie problem powinien zostać usunięty, a po jego rozwiązaniu należy przeprowadzić analizę skuteczności działań.

Dokumentacja i zaangażowanie


Powyższy opis jest abardzo skrótowy i zawiera tylko niektóre z istotnych elementów systematycznej pracy z BHP. Dobrze przygotowany do swoich obowiązków przedstawiciel załogi (verneombud) i osoby z kierownictwa powinny mieć świadomość wszystkich adekwatnych dla ich przedsiębiorstwa procedur, przepisów i działań. Zaangażowanie przedstawicieli i członków załogi w codzienną pracę jest konieczne do osiągnięcia wyznaczonych przez przedsiębiorstwo celów związanych z bezpieczeństwem. Niezwykle istotna jest dokumentacja procedur i procesów w firmie. „Teczka verneombuda" powinna zawierać raporty z kontroli miejsca pracy (vernerunder) i inną niezbędną dokumentację.

HMS-Plan


Plan BHP dokumentuje całość systematycznej pracy z bezpieczeństwem w firmie. Powinien zawierać m.in. odpowiednie przepisy i plan organizacyjny przedsiębiorstwa. Jest to zawsze dokument „otwarty". W razie odchyleń i zmian powinien być dostosowywany na bieżąco i odzwierciedlać rzeczywistą sytuację. Podwykonawcy powinni zapoznać się z planem BHP obowiązującym dla danego miejsca pracy i stosować się do niego. Za opracowanie planu BHP i za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest inwestor/szef projektu.

Przyzakładowa Służba Zdrowia


W Norwegii ogólnie nie wymaga się od pracowników badań medycyny pracy przed jej rozpoczęciem. Istnieją jednak instytucje, które zajmują się pomaganiem firmom i pracownikom w realizacji prac związanych z BHT. Jest to tzw Zakładowa (lub przyzakładowa) Służba Zdrowia - Bedriftshelsetjeneste (BHT). W niektórych branżach (np. sprzątającej) podpisanie umowy z BHT jest obowiązkowe. (por. Arbeidsmiljøloven §3-3).

HMS - warto zainwestować w bezpieczeńśtwo


Zagadnień związanych z tematem bezpieczeństwa i środowiskiem pracy jest znacznie więcej. Firmy zatrudniające zagranicznych pracowników borykają się często dodatkowo z różnicami kulturowymi i trudnościami językowymi. W 2014 roku w Norwegii zarejestrowano 42 wypadki śmiertelne w miejscu pracy. Najwięcej ofiar wśród pracowników zagranicznych stanowili Polacy i Litwini (odpowiednio pięć i cztery osoby). Oczywiście przyczyny tej sytuacji są wielorakie, jednak rzetelne podejście do bezpieczeństwa może uchronić pracowników przed wypadkami. Zarówno władze, ale także zleceniodawcy i firmy ubezpieczeniowe zwracają szczególną uwagę na procedury HMS, także w firmach zagranicznych.


Źródła: Arbeidstilsynet.no
zdjęcie: fotolia - royalty free

Gość
Wyślij
Zmieniony ( 27.11.2018. )
 

Przydatne linki