Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii cz. I

13.07.2015.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii cz. I

Jednym z elementów procesu adaptacji firmy do wymogów rynku norweskiego jest  system bezpieczeństwa i higieny pracy.


Podstawowym założeniem BHP (norw. Helse, Miljø og Sikkerhet - HMS) na całym świecie jest ochrona pracowników przed chorobami i wypadkami. W Polsce nadal czasami pobłażliwie traktuje się sprawy bezpieczeństwa pracy. Niestety zdarza się to także wśród pracowników. W Norwegii bezpieczeństwo jest podstawowym prawem pracownika, a chronić mają go nie tylko przedstawiciele kierownictwa, ale właśnie sami pracownicy.


Podstawa prawna i rola Inspekcji Pracy


Głównym dokumentem dotyczącym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników również w zakresie BHP jest Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven). Ostatnie zmiany dotyczące m.in. czasu pracy i zatrudniania na czas określony wprowadzono 1 lipca 2015 r. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prowadzi Norweska Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). W razie łamania postanowień Kodeksu może wystawiać nakazy, karać grzywną, a nawet wstrzymywać prace przedsiębiorstwa w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników Inspekcja Pracy nie rozstrzyga sporów o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Inspekcja udziela porad i prawnych i wskazówek w zakresie prawa pracy.

Obowiązki pracodawcy


Kodeks Pracy § 1-8 ustęp drugi wyraźnie określa kim jest pracodawca:

Pracodawcą jest każdy, kto zatrudnia pracownika w celu wykonania pracy. Odpowiedzialność prawna spoczywa na właścicielu przedsiębiorstwa lub na osobie upoważnionej do jego prowadzenia"

W praktyce oznacza to, że właściciel firmy lub kierownik zarządzający (daglig leder) jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Z kolei § 3-5 Kodeksu mówi o obowiązkowym szkoleniu BHP (HMS) dla osoby z kierownictwa. Dotyczy to także firm jednoosobowych zatrudniających pracowników. 

Tablice ostrzegawcze to nie wszystko


Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy. Oczywiste jest zapewnienie odzieży ochronnej, tablic ostrzegawczych, odpowiednio certyfikowanego sprzętu. Każdy pracownik powinien przejść szkolenie dotyczące zagrożeń i wypadków mogących mieć związek z jego stanowiskiem, otrzymać odpowiednie instrukcje i odbyć ćwiczenia (Kodeks Pracy § 3-2, pkt 1, ust. a).

Znak w języku polskim
fot. Adam Łukasik/MultiNOR

Filozofia dla kierownika


HMS to pewna filozofia, podejście do pracy, w którym każdy aspekt dobrobytu pracownika powinien być brany pod uwagę. Po raz kolejny podkreślmy obowiązek przeszkolenia w zakresie HMS pracodawcy (osoby odpowiedzialnej za zarządzanie przedsiębiorstwem). Program takiego kursu powinien obejmować m.in.: szczegółowe rozwiązania prawne związane z pracownikami. Do obowiązków pracodawcy należy zadbanie o pisemne umowy o pracę, przestrzeganie czasu pracy, wypłaty stawek zgodnych z upowszechnionymi umowami zbiorowymi, wypłaty nadgodzin itd.

Obowiązki pracodawców zagranicznych


Pracodawcy zagraniczni mają obowiązek przestrzegać norweskiego prawa w takim samym zakresie jak pracodawcy norwescy. Dotyczy to także bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników oddelegowanych do Norwegii dochodzą dodatkowe obowiązki. To pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom transportu, wyżywienia i zakwaterowania w odowiednich warunkach. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest często ignorowana przez pracodawców. Jeśli zakwaterowanie odbywa się w lokalach gwarantowanych przez zleceniodawcę np. na terenie stoczni, zazwyczaj istnieje dobry dostęp do dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenia przeciwpożarowe i instrukcja na wypadek sytuacji kryzysowej. Pracownicy wiedzą, że w pomieszczeniach nie należy palić, czy suszyć ubrań na grzejnikach elektrycznych. Nie mogą też „usprawniać" instalacji elektrycznej. Pracodawca powinien zadbać o podobne warunki w domach i mieszkaniach wynajmowanych dla pracowników.


Źródła: Arbeidstilsynet.no, Hmsmagasinet.no
zdjęcie: fotolia - royalty free

Gość
Wyślij
Zmieniony ( 18.12.2017. )
 

Przydatne linki